Slobody 21, 040 11 Košice
MUDr. Silvia Labusová
info@jarushdent.sk

Cenník

 

Cenník vyšetrení v stomatologickej ambulancií Jarushdent: 

Cenník platí od 1.Októbra.2019

 

Záchovná stomatológia:

Výkon Priama Úhrada Samoplatca

Dočasné ošetrenie hlbokého kazu, liečebná vložka

18€ 36€
Extirpacia zubnej drene  15€ 30€
Paliatívne edot. ošetrenie 15€ 30€

 

Chirurgická stomatológia:

Výkon Priama Úhrada Samoplatca
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 16€ 32€
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 25€ 50€
Extrakcia viac-koreňového zuba 30€ 60€
Sutúra extrakčnej rany 15€ 30€
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba, alebo jeho časti   40€ 80€
Neplánovaná chirurgická extrakcia molárovej oblasti  50€ 100€
Dekapsulácia zuba 17€ 34€
Zastavenie poextrakčného krvácania 13€ 26€
Chirurgická revízia rany  15€ 30€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti   13€ 26€
Intraorálna incízia dentogenného abscehu 20€ 40€
Manuálna repozícia TMK 16€ 32€

 

Zdravotné výkony čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou:

Výkon Priama úhrada Všeobecná ZP. Dôvera Union
Jedno-plôšková výplň AM NG2 ANA 2000 32€ 26€ 25€ 25€
Dvoj-plôšková výplň AM NG2 ANA 2000 42€ 29€ 28€ 28€
Troj-plôšková výplň AM NG2 ANA 2000 45€ 36€ 35€ 35
Foto-kompozit 1- plôškový Charizma 35€ 31€ 30€ 30€
Foto-kompozit 2- plôškový Charizma 42€ 36€ 35€ 35€
Foto-kompozit 3- plôškový Charizma 50€ 46€ 45€ 45€
Fazetovanie front. plôšok zuba Charizma 50€ - - -
Foto-kompozitná rekonštrukcia korunky Charizma 50€ - - -
Zaplnenie koreňového kanálika  35€ 12€ 11€ 11€
Zaplnenie viac-koreňových zubov  55€ 16€ 15€ 15€
Strojová preparácia 1-koreňového kanálika  70€ 24€ 23€ 23€
Strojová preparácia viac-koreňového kanálika  110€ 32€ 31€ 31€

 

Výkony bez úhrady zdravotnej poisťovne:  

Výkon Priama úhrada
Vyžiadanie akútneho vyšetrenia mimo ordinačných hodín 40€
Dlhší administratívny úkon 8€
Lokálne ošetrenie - ozónom  3€
Lokálne anestetiku /1. ampulka (supracain) 1€
Lokálna anestéza (injekčná) 5€
Lokálna anestéza (intraligamentárna) 7€
Povrchová slizničná anestéza 0,50€
skúška vitality zuba (v rozsahu troch zubov) 3€
SICM- skloionomerný  cement- 1 pl. 12€
SICM- skloionomerný  cement- 2 pl. 15€
SICM- skloionomerný  cement- 3 pl. 18€
Provizórna výplň (coltosol) 12€
Ošetrenie citlivých zubných plôšok- Foto 6€/zub
Ošetrenie citlivých zubných plôšok- Difluena 3€/zub
Vyleštenie a iné úpravy výplne/zub    3€/zub

Zaplnenie k. kan. Calasept (jeden koreň) 

15€
Zaplnenie viac-koreňového zuba Calasept 20€
Re-kanalizácia zuba/jeden koreň  10€
Zavedenie parapulpál. čapu  13€
Zavedenie puplálneho čapu 20€
Prečistenie koreňového kanálika  10€
Prečistenie koreňového kanálika + Flet 12€
Opätovné nasadenie zubnej náhrady/ zub (Admesor) 5€
Dočasné na-cementovanie/ zub  3€
Preparácia zuba na schodík  40€
Preparácia zuba do stratená  35€
Kombinovaný otlačok horný H 15€
Kombinovaný otlačok dolný D 15€
Kombinovaný otlačok H+D  30€
Speedex dolný D 21€
Speedex horný H 21€
Speedex H+D 42€
Anatomický odtlačok D 8€
Anatomický odtlačok H 8€

Anatomický odtlačok H+D

16€
Funkčný odtlačok D 10€
Funkčný odtlačok H 10€
Funkčný odtlačok H+D 20€
Rekonštrukcia interalveolárnych vzťahov 12€
Rekonštrukcia medzi-čeľustných vzťahov  15€
Inlay koreňová- príprava koreňového kanálika- preparácia   12€
Provizórna korunka- prefabrikovaná  10€
Provizórna korunka- Structor 30€
Dlahovanie zubov - foto-kompozitom (jeden medzi-zubný priestor) 15€
Opakovaná inštruktáž o hygiene ústnej dutiny  5€

 

Dentálna hygiena: 

Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom 28€
Ultrazvuk čeľusť 14€
Ultrazvuk sánka  14€
Odstránenie zubného kameňa 11€
Odstránenie povlakov čeľusť Č 7€
Odstránenie povlakov sánka S 7€
Odstránenie povlakov čeľusť Č+S 14€
Odstránenie pigmentácií čeľusť Č 8€
Odstránenie pigmentácií sánka S 8€
Odstránenie pigmentácií Č+S 16€
Bielenie zubov čeľusť Č 35€
Bielenie zubov sánka S 35€
Bielenie zubov Č+S 70€
Pečatenie zubov 11€